Verantwoordelijkheid

Belangrijke personen

Graag verwijzen wij naar het bijgevoegde organogram.


Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van het kwaliteits-managementsysteem, de procedures en de ondersteunende processen.


Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De kwaliteitsmanager heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid over het kwaliteitsmanagementsysteem. De kwaliteitsmanager rapporteert aan de directie.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk speerpunt voor Hanotex International. Zo wordt er duurzaam ingekocht bij erkende leveranciers, afval wordt gescheiden ingezameld en wordt de elektrische CO2-uitstoot tot een minimum beperkt. Daarnaast wordt in de organisatie gecontroleerd met energieverbruik om gegaan.


Veiligheid

Om de veiligheid van onze medewerkers te garanderen is er een Arbo-handboek dat voor elk personeelslid binnen de organisatie gelezen en bekend is. Zo weet men wat te doen in geval van calamiteiten, er zijn voldoende handblusmiddelen aanwezig. Tevens is elke machine in de productiehal voorzien van 1 of meerdere noodstoppen. Daarnaast worden de looplijnen in de productiehal aangegeven zodat voor bezoekers duidelijk is wat het werkbereik van de machines is en waar men niet mag komen.